کلید های حفاظت نشتی زمین

کلید حفاظت نشتی زمین نوعی تجهیز ایمنی است که برای نصب یک وسیله برقی با مقاومت بالا در زمین مورد استفاده قرار می گیرد تا از شوک الکتریکی جلوگیری شود.
این تجهیزات ولتاژهای جزئی دستگاه الکتریکی را شناسایی می کنند و در صورت شناسایی ولتاژ خطرناک، مدار را متوقف می کنند.هدف اصلی از کلید های قطع کننده نشتی زمین جلوگیری از آسیب به انسان و حیوانات به دلیل برق گرفتگی است.

کلید حفاظت نشتی زمین وجود هرگونه نشتی در مدار الکتریکی که نشان دهنده عدم عایق بندی صحیح مدار است را تشخیص داده و با قطع جریان از شوک الکتریکی به تجهیزات و کارکنان جولوگیری میکند.
کلید حفاظت نشتی زمین با شناسایی جریان نشتی به طور موثری تجهیزات را از منبع تغذیه قطع میکند. این کلید به انواع جریان و ولتاژی تقسیم بندی میشوند.

نحوه اتصال کلید حفاظت نشتی زمین

اتصال کلید حفاظت نشتی از طریق دو ترمینال تعبیه شده در آن صورت میپذیرد. یکی از ورودی های آن به میله متصل به زمین پیوست میشود و دیگری با اتصال به قطعه رسانایی که به منظور محافظ جریان زمین است کار خود را انجام میدهد.

مشخصات حفاظت نشتی زمین سیگما

  • رنج جریان از 40A تا 630A
  • 4 پل
  • قدرت قطع اتصال کوتاه تا 50kA
  • قابلیت تنظیم جریان و تاخیر زمان
  • دارای نمایشگر LED با قابلیت نمایش جریان نشتی در مدار
  • مطابق با استاندارد EN60947-2
  • دارای تایید CE
کلید حفاظتی
کلید-های-حفاظت-نشتی-زمین