کلید محافظ جان

کلید محافظ جان (RCCB) تجهیزی است که جریان برق را هنگام اختلال در سیستم قطع کرده و مانع ایجاد شوک و همچنین آسیب از طریق جریان الکتریکی به فرد و دستگاه های الکتریکی  میشود.
این کلید با محاسبه مقدار جریان های رفت و برگشتی در صورت وجود اختلاف، مدار را از دور خارج میکند. در حالت نرمال جریان های رفت و برگشتی بایستی یکسان باشند اما اگر اختلافی در سیم های فاز و نول توسط کلید محافظ جان حس شود جریان قطع میشود.

مطالب مفید:

اختلاف در این سیم ها ممکن است از طریق حرکت جریان از سیم ارت به سوی منبع باشد در صورتی که باید از طریق سیم نول انجام گیرد که در اصطلاح به آن نشتی نیز گفته میشود.
باید توجه داشته باشیم که عبور جریان حدود 30 میلی آمپر (0.030 آمپر) از بدن انسان به طور بالقوه بی خطر است اما درصورتی که بیش از کسری کوچک تر از ثانیه ادامه داشته باشد باعث ایست قلبی یا آسیب جدی شود.
RCCB ها به گونه ای طراحی شده اند که سیم های حامل جریان را به سرعت قطع کنند تا از آسیب جدی و خطر ایجاد آتش سوزی جلوگیری شود.
کلید های محافظ جان دستگاه های قابل آزمایش و ریست شدن هستند. به صورتی که یک دکمه تعبیه شده در آن ها یک نشت کوچک جریان ایجاد کرده که با کلید دیگری تنظیم مجدد جریان پس از پاکسازی خطا انجام میگردد.

مشخصات کلید محافظ جان سیگما

  • حفاظت جان (30mA) و حفاظت آتش سوزی (300mA)
  • رنج جریان 100 – 80 – 63 – 40 – 25 آمپر
  • 2 و 4 پل
  • حساسیت جریانی A و AC
  • دارای تیپ های بدون تاخیر و تاخیردار(S)
  • آب بندی شده
  • درجه حفاظت با IP20
  • مطابق با استاندارد EN60898-1
  • دارای تاییده های CE – TUV – TSE
کلید محافظ جان

نحوه عملکرد کلید های محافظ جان

برای جلوگیری از برق گرفتگی، RCCB ها باید به هنگام نشتی جریان بیشتر از 30 میلی آمپر در سیستم در مدت زمانی بسیار کوتاه (25 تا 40 میلی ثانیه) عمل کنند، قبل از اینکه شوک الکتریکی بتواند قلب را به سمت فیبریلاسیون بطنی سوق دهد (شایع ترین علت مرگ از طریق عبور جریان الکتریکی از بدن).
در مقابل، قطع کننده ها یا فیوزهای مدار معمولی تنها هنگامی که جریان بیش از حد باشد جریان را قطع میکنند (که ممکن است هزاران برابر جریان نشتی باشد که یک RCCB به آن پاسخ می دهد).