ترانسفورماتور جریان CT

ترانسفورماتور جریان CT برای نمونه گیری جریان الکتریکی نسبت به میزان جریان عبوری از سیم پیچ اول و القای آن در سیم پیچ دوم کاربرد دارد. کاربرد اصلی ترانسفورماتور ها برای مواردی است که نیاز داریم تا جریان در آن نقطه تحت نظر باشد مانند ابتدای توان راه های ورودی به پستها، ترانس توان و ورودی ثانویه ترانس یا خروجی های پست.

ترانسفورماتور جریان یا CT چیست؟

مشخصات ترانسفورماتور جریان سیگما الکتریک

  • رنج جریان از 20A تا 5000A
  • محدوده کاری از 5VA تا 30VA
  • دارای ترمینال ثانویه از جنس برنج و صفحه نیکل
  • کانکشن دو طرفه با 2 پیچ برای ترمینال های ثانویه
  • 1آمپر جریان ثانویه بسته به درخواست
  • 7کیلو ولت مقاومت دی الکتریک
  • قابلیت نصب بر روی ریل برای رنج های کوچک
  • مطابق با استاندارد EN60044 – 1
  • دارای تاییده های CE و TSE
ترانسفورم-های-جریان-CT