کلید های حفاظت موتوری

کلید های حفاظت موتور سیگما برای محافظت از موتور ها در برابر القای اضافه بار و شرایط اتصال کوتاه طراحی شده اند. کلیدهای حفاظت موتور سیگما برای رفع نیاز های شما در زمینه حفاظت موتور، راه حل های مؤثر و با هزینه ای مناسب در ترکیبات مختلف ارائه می دهند.

کلید حفاظت موتوری چیست؟

مشخصات کلید محافظ موتور سیگما

  • جریان کاری از 0.1 A  تا  80 A
  • توان موتور از 0.37 KW  تا 40 KW
  • کنتاکت کمکی – شانت تریپ – UVR  – BOX
  • درجه حفاظت IP 20 (IP41 with box)
  • مطابق با استاندارد  EN60947- 4 -1و 60947-2
  • دارای تاییدیه CE
کلید حفاظتی