رله جریان لحظه ای

مشخصات

  • 230 V  16 A
  •  NO مجهز به یک تیغه
  • درجه حفاظت با    IP 20
  • مطابق با استاندارد  EN609-2-2
رله جریان لحظه ای