خازن های قدرت

مشخصات

  • یک یا سه فاز خشک اشباع شده با گاز
  • 525 – 440 – 400 ولت
  • ظرفیت تولید تا 50kVAr
  • دارای حفاظت فشار OVERPRESSURE
  • امکان خود ترمیمی
  • دارای ماژول های داخلی تخلیه
  • مطابق با استاندارد EN60831
  • دارای تاییده CE
خازن-های-قدرت