فیوز کاردی و پایه

مشخصات

  • از 16A تا 630A
  • NH00C – NH00 – NH1 – NH2 – NH3
  • ظرفیت قطع تا 120 KA
  • مطابق با استاندارد EN60269-1/2
فیوز کاردی