01
دسامبر

رله چیست؟

تقریبا این اسم به گوش خیلی از شماها خورده ولی شاید باهاش آشنایی نداشته باشید و کاربردشو ندونید. اگر بخواهیم رله را تعریف کنم باید بگیم وسیله ای که...

ادامه مطلب