14
ژانویه

فیوز چیست؟

فیوز (Fuse) یک وسیله ایمنی الکتریکی است که در اطراف رسانایی نوار مانند ساخته شده است و در صورت وجود جریان بیش از حد، ذوب شده و دستگاه های...

ادامه مطلب