18
نوامبر

کنتاکتور چیست؟

کنتاکتور یک وسیله الکتریکی است که مانند کلید، وظیفه قطع و وصل جریان را به عهده اما دارای تفاوت های عمده ای با کلید می باشد. در وحله اول...

ادامه مطلب