سوئیچ خودکار ATS

سوئیچ خودکار ATS از 4 قطعه MCCB و واحد کنترل اتوماتیک تشکیل شده اند. با قطع شدن ولتاژ شبکه، سوئیچ خودکار ژنراتور MCCB را وارد سرویس کرده و تغذیه سیستم را از طریق ژنراتور فراهم می کند. با بازگشت ولتاژ شبکه، ATS ژنراتور MCCB را غیرفعال می کند و شبکه MCCB را به خدمت می گیرد. همچنین اگر ولتاژ بیشتر یا کمتر از حد معینی شود نیز همین عمل را انجام می دهد.

مشخصات

  • رنج جریان از 32A تا 2000A
  • انتقال اتوماتیک از شبکه به خط ژنراتور
  • قدرت قطع اتصال کوتاه تا 65kA
  • دارای حفاظت ولتاژی
سوئیچ-خودکار-ATS