مشخصات فنی:

تیپ پایه های ZME تیپ ZME6
تیپ ZME5
حداکثر نرخ افزاش ولتاژ قابل تحمل (V/sec) بین کنتاکت و بوبین : 4000
بین کنتاکت ها : 2500
سایز سیم قابل اتصال به ترمینالها 0.5 ~ 2.5 mm
ابعاد پایه D: 42.5mm
W: 15.5mm
H:75.5mm
پایه رله E