14
نوامبر

رله شیشه ای یا کمکی چیست؟

رله شیشه ای یا کمکی وسیله ای است که عملکردی مشابه کنتاکتور دارد ولی در ابعاد کوچکتری تولید می شود. در واقع رله شیشه ای شامل بوبین و چند کنتاکت می باشد که با دستور به بوبین رله و تحریک آن، می توان کنتاکت ها را قطع و وصل کرد. در واقع رله همان کار کنتاکتور را انجام می دهد ولی در بارهای کوچکتر و در مدار های فرمان به کار می رود.
از ویژگی های رله شیشه ای که آن را در صنعت محبوب کرده قیمت بسیار پایین، ابعاد کوچک و طول عمر بالای آن ها می باشد. این نوع رله ها در صنعت با نام های رله شیشه ای، رله کمکی یا رله الکترومکانیکی شناخته می شوند.
این نوع رله ها در دو مدل قابل نصب روی برد یا قابل نصب روی پایه سوکت ساخته می شوند.

رله شیشه ای
 

تفاوت رله شیشه ای و کنتاکتور در چیست؟

دو تفاوت عمده بین رله های شیشه ای و کنتاکتور ها وجود دارد.
اول اینکه رله شیشه ای برای جریان های ضعیف به کار می رود ولی کنتاکتور معمولا برای جریان های بالا مورد استفاده قرار میگیرد. دومین تفاوت رله شیشه ای با کنتاکتور نحوه عملکرد بوبین های آنهاست که برای راحت تر بیان کردن آن می توان گفت که کنتاکتور مشابه کلید برق عمل میکند و با قطع و وصل شدن برق بوبین، کنتاکت های کنتاکتور بازو بسته شده و باعث قطع و وصل شدن برق اصلی می شود.
اما می توان رله شیشه ای را به کلید تبدیل تشبیه کرد چون رله شیشه ای مستقیما برق اصلی را قطع و وصل نمی کند و با دستوری که به بوبین داده می شود و کنتاکت هایی که بازو بسته می شوند عمل دستور دادن به قسمت های متفاوت مدار کنترلی انجام می شود.

ATV31CU30N4

 

مطالب مفید:

اجزای تشکیل دهنده رله شیشه ای

  • بوبین: بوبین سیم پیچ یا کویل که با برق دار شدن دو سر مثبت و منفی آن تبدیل به آهنربا می شود.
  • کنتاکت ها: کنتاکت ها شامل چند ورودی و خروجی می شوند که سیم بندی های مدار با وصل شدن سیم ورودی و سیم خروجی به آن ها انجا می شود.
  • تیغه مشترک یا COM: این تیغه محل وصل سیم برق ورودی مشترک می باشد.
  • تیغه های معولا باز یا NO: این نوع تیغه ها که محل نصب سیم های خروجی مدار هستند در صورتی ک بوبین رله شیشه ای برق دار باشد بسته می شود و اگر بوبین برق دار نباشد این کنتاکت باز می ماند.
  • تیغه های معمولا بسته یا NC: این نوع تیغه ها محل نصب سیم های خروجی مدار فرمان می باشد. اگر بوبین رله شیشه ای برقدار باشد این کنتاکت باز می شود و در صورتی که بوبین بدون برق باشد این نتاکت بسته خواهد بود.