23
نوامبر

ترانسفورماتور جریان یا CT چیست؟

ترانس جریان یا CT وسیله ایست برای اندازه گیری جریان متناوب البته، نکته اصلی در مورد استفاده از ترانس جریان محل استفاده آن می باشد.
از ترانس جریان در مکان هایی استفاده می کنیم که نیاز است به صورت مداوم میزان جریان عبوری از محل مورد نظر بررسی شود.
همچنین می توان گفت در محل های از ترانس جریان استفاده می کنیم که دسترسی به آنها به صورت مداوم سخت باشد یا امکان نداشته باشد.

ترانسفورماتور جریان چیست?

نحوه عملکرد ترانسفورماتور جریان

نحوه عملکرد ترانسفورماتور جریان به این صورت است که از یک سیم پیچ ثانویه تشکیل شده و با عبور جریان از میان سیم پیچ باعث تولید جریان کوچکی معادل جریان اصلی عبوری از سیم پیچ اولیه میشود که با یک آمپرمتر می توان جریان اصلی سیم پیچ اولیه که به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست را مشاهده کرد.
ترانسفورماتور های جریان به صورت سری در مدار قرار میگیرند.

ترانسفورماتور جریان

انواع ترانسفورماتور جریان

  • ترانسفورماتور جریان سیم پیچی یا Wound
  • ترانسفورماتور جریان پنجره ای یا Toroidal
  • ترانسفورماتور جریان تیغه ای یا Bar

مطالب مفید:

مقدار نامی ترانسفورماتور جریان

جریان نامی اغلب ترانسفورماتورهای جریان استاندارد، در سیم پیچ ثانویه ۵ آمپر است و جریان های سیم پیچ اولیه و ثانویه به عنوان یک نسبت، مثلا 100/5 (صد به پنج) بیان می شوند. این بدین معنی است که جریان اولیه 20 برابر بزرگتر از جریان ثانویه است.
بنابراین وقتی جریان 100 آمپری از سیم پیچ اولیه عبور کند، جریان سیم پیچ ثانویه 5 آمپر خواهد بود.
بر همین اساس، وقتی میگوییم یک ترانسفورماتور جریان 500/5 است، یعنی جریان خروجی ثانویه آن 5 و جریان اولیه آن 500 آمپر بوده که جریان اولیه 100 برابر جریان ثانویه است.