مشخصات فنی:

تیپ پایه های ZVE تیپ ZVE8
تیپ ZVE11
حداکثر نرخ افزاش ولتاژ قابل تحمل (V/sec) بین کنتاکت و بوبین : 2000
بین کنتاکت ها : 2000
سایز سیم قابل اتصال به ترمینالها 0.5 ~ 2.5 mm
ابعاد پایه D: 26mm
W: 38mm
H: 61.5mm
پایه رله C