مشخصات فنی:

تیپ پایه های ZMD تیپ ZMD2
تیپ ZMD4
حداکثر نرخ افزاش ولتاژ قابل تحمل (V/sec) بین کنتاکت و بوبین : 4000
بین کنتاکت ها : 2500
سایز سیم قابل اتصال به ترمینالها 0.5 ~ 2.5 mm
ابعاد پایه D: 42.5mm
W: 27mm
H:75mm
پایه رله D